DE WACHTERS

 

Een rode draad in de werken van Ria Groenhof is het plaatsen van een kunstwerk in zijn omgeving waardoor de omgeving ook wordt vorm gegeven en deze een harmonie vormt en een dialoog aangaat met het kunstwerk. Het beeld “De Wachters” gemaakt van Cortenstaal, sluit aan bij de vormentaal die Ria Groenhof in haar werk heeft ontwikkeld. Drie driehoeken van plaatstaal zijn door twee simpele maar geraffineerde ingrepen gevormd tot figuren in de ruimte. Dit strakke vormenspel levert een beeld op dat vanuit elk gezichtspunt anders is voor zowel van dichtbij als vanuit de oevers van het recreatiemeer. Het oog dat voortdurend moet kiezen, niet alleen tussen vlak en ruimte, maar ook tussen abstractie en herkenbaarheid.

 

Het lichtglooiend schiereiland met gras, waarop het kunstwerk staat, is middels een voetpad met het vasteland verbonden. Zo wordt het kunstwerk een visueel baken voor de hele omgeving, waarop het qua maat en schaal is afgestemd, De Wachters waken op de grens tussen land en water, waar wonen ophoudt en de natuur begint.

Het kunstwerk staat in het recreatiegebied de Heide te Heerenveen.

DE GRINS FAN GREIDE EN WETTER

 

Het beeld welke de naam  “De grins fan greide en wetter” draagt, geïnspireerd op het gedicht, “Liet foar de Lemmer” van de Lemster dichter en politicus Fedde Schurer. Het kunstwerk symboliseert het water, de visserij en het land. De zuilen zijn gemaakt van gewapend beton en de sculpturen van RVS.

Het kunstwerk staat in het centrum van Lemmer op het Fedde Schurerplein.

NEW LIFE

 

...and love and hope, and each wild

sense I send into your shining space,

my secret child, my unknown one

who bends my world round her bare brow -

a coronet of cares, my laurel crown.

 

Kate Ashton

THIS IS NOT A CAR

 

Gemaakt voor "NUVA Keunst of Kiste?"

SAMENVOEGING DOOR SAMENWERKING

 

De haakschoppen verwijzen naar het dorp Oude Horne. Het zitelement loopt af naar kinderzithoogte en de punt in de bestrating wijst naar het dorp Nieuwe Horne.

MONADE

DE TURFSNIJDER

 

Het beeld stelt een veenarbeider voor die een turfsnijder (rollen met messen) voortduwt. Het beeld is van massief brons, zwart gepatineerd. Het beeld weegt 250 kilo en de sokkel is van Belgisch hardsteen. Het geheel is 1.90 hoog.

De buurtbewonerscommissie van Tjalleberd vertelde mij dat hun voorouders allemaal in het veen gewerkt hebben en dat de bevolking “rood” was.

Ik heb een links werkend figuur gemaakt, zodat er nog enige verwantschap weer geeft, naar de politieke geaardheid.

DRIE-EENHEID

 

 

OVERZICHTSFOTO ESPOSITIE DE LAWEI IN DRACHTEN

 

Uitgerekend in een periode dat de geometrisch-abstracte kunst als saai en onpersoonlijk te boek staat, toont Ria Groenhof het tegendeel; de schilderijen geven blijk van een geheel eigen aanpak die je eerder als verfrissend kunt omschrijven.

Ze laat met haar half abstracte en figuratieve composities toch een dissident geluid horen. De schilderijen van  Groenhof zijn wel vergeleken met het werk van Mondriaan en de Stijl-beweging. Het is al gauw verleidelijk om een link met hun werk te leggen,  zeker als er sprake is van primaire kleuren (naast zwart en grijs) en een strakke vormentaal, die grotendeels op driehoeken en in mindere mate op ovalen en onregelmatige veelhoeken berust.

Maar Groenhof voegt daar nieuwe componenten aan toe, zoals dunnen lijnstructuren en vooral een complexe ruimte- opbouw met verschillende niveaus als voor en achter. Zonder de verworvenheden van De Stijl en zijn navolgers is dit werk nauwelijks denkbaar, maar het is een interessante, nieuw loot aan de stam.

DOORGANG

 

Denk aan een deur

en er is er een

 

die je openen kan

en sluiten

 

Stap in de gewelven

van je geest

 

in het heelal dat

ons verkruimelt

 

in wat komt, voorbij

en gaande is

 

Eenmaal door die deur

ben je geen bange aarzeling

 

ben je een ander die blind als

bij geboorte zijn reis voleindt

 

tot waar je je opnieuw

een deur gedacht had

 

Open die dichte deur, laat die deur

naar het licht je ogen openen

 

Job Degenaar

CHAISE - LONGUE

DE HEGE FONNEN

 

Het beeld bestaat uit drie bundels staven van RVS-staal die oprijzen uit een fundament. Deze staven worden op drie niveaus doorsneden door ronde schijven met beeltenissen van dans, sport en muziek. De staven symboliseren “de Hege Fonnen”(de hoge weilanden, zie het als grassprieten), maar verwijzen ook naar de talenten die bij elke schijf op een hoger niveau worden getild. De bol in het midden, die de sport symboliseert, verbindt de dans in de onderste regionen en is het verbindende tussen de sport en cultuur, met de muziek in de bovenste regionen. Iedere schijf wordt doorboord door vijf staven (het gras), die staan voor de vijf zintuigen – horen, ruiken, zien, voelen en proeven - die zowel bij sport, dans als muziek zo duidelijk aanwezig zijn.

DE MENS IN DE MENS

 

Vrijwilligersprijs voor de Gemeente Lemsterland- voor Cultuur, Welzijn, Sport en Dorp.

De plastieken bestaan uit gezichten van RVS hoogglans gepolijst. “De mens in de mens” men kan zich zelf spiegelen in het plastiek (face to face). De sokkel is gemaakt van zwart graniet.

MEDIALLES SPORTPRIJZEN

 

Sportprijzen in de vorm van medailles, waarvan de vorm is ontleend aan het nieuwe beeld in de centrale hal naast de tourniquet in “de Hege Fonnen” te Lemmer.

FEDDE SCHURER CULTUURPRIJS

 

2001 t/m 2013 Gemeente Lemsterland Cultuurprijs Fedde Schurer

De opdracht was om een ontwerp te maken dat een relatie moest hebben met het gedachtegoed, de achtergrond of de belevingswereld van Fedde Schurer.

De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt door de Gemeente Lemsterland.

Het plastiek is gemaakt van Brons.

PLASTIEK IJb-GROEP

 

IJsselmeerbeton is een bedrijf welke sonderingen en heipalen produceert. Ter gelegenheid van het afscheid van de algemeen directeur, heeft Ria Groenhof een plastiek vervaardigd van de historie inzake de producten en divisies van de onderneming.

<

scroll

© 2016 Atelier 85